Reduceer uw kosten door open source aanpak

DesleeClama                     opensource

DesleeClama is een textielbedrijf dat de textielhoezen van matrassen produceert. Het heeft een 9-tal vestigingen wereldwijd.

De IT - Manager van DesleeClama ging op zoek naar een partij die hen kan ondersteunen in het overschakelen naar Open Source toepassingen. Hij wenst namelijk de werkingskosten van de IT te reduceren en wil hiervoor de licentiestructuur herbekijken.

Concreet werd gekeken naar OpenOffice.org als vervanger voor Microsoft Office en een alternatief voor Microsoft Exchange. OpenOffice trainingen, zowel beginnersopleiding als gevorderden, worden voorzien op maat van en naargelang de wensen van DesleeClama. Er werd ook gezocht naar een issue tracker om IT-gerelateerde problemen te kunnen opvolgen.

In onderling overleg en na het bestuderen van de eisen, is voor de issue tracker software MantisBT gekozen. Na een korte opleiding en het uitbreiden van eigen velden en categoriën heeft DesleeClama zelf de eindconfiguratie gedaan en aangepast aan hun noden. fks heeft niet enkel de setup gedaan, maar doet ook de hosting, monitoring en backups van het platform. Het geheel wordt beschikbaar gesteld over een SSL-beveiligde website.

Als groupware oplossing en alternatief voor Microsoft Echange is gekozen voor Zarafa Colaboration Platform in een cloudoplossing. Momenteel is dit in testfase voor de IT – afdeling van Deslee Clama vanop 4 verschillende geografische gebieden verspreid over de hele wereld. Na deze testfase zal vermoedelijk uitgerold worden naar een 500-tal users.

DesleeClama1

 DesleeClama2

 

Meer weten? Neem contact met ons op.

 

 

Klein bier maken van systeemondersteuning voor de Belgische Brouwers

Belgische Brouwers

De Belgische Brouwers zochten een nieuwe IT-partner voor het beheer van het interne serverpark en pc-park.

De bestaande pc-clients waren sterk verouderd en daarnaast waren ook de firewall en fileserver aan vervanging toe.

Om alles optimaal te laten werken was ook een upgrade van hun netwerk naar 1Gb nodig.

fks heeft deze migratie volledig uitgevoerd en daarnaast de mailserver vervangen door de fks hosted e-mailoplossing op basis van Zarafa.

 

Iedereen is overtuigd van de functionaliteit van een groupware oplossing, maar slechts weinigen kennen Zarafa, het nochtans volwaardige alternatief van Microsoft Exchange, Novell GroupWise of Lotus Notes, waarmee e-mail en agenda's gedeeld kunnen worden via Outlook, Thunderbird of Webaccess.

Deze op open source gebaseerde groupware oplossing verenigt alles wat Linux zo populair maakt (Apache, MySQL, PHP) met alles wat de eindgebruiker vraagt: een vertrouwde mailclient (Outlook, Thunderbird).

Via Zarafa Webaccess kunt u alle Outlook gegevens via internet benaderen in dezelfde 'Look & Feel' als Outlook.

Met Zarafa heeft u een degelijke mail- en calendaroplossing die voldoet aan de verwachtingen van vandaag. En dit voor een concurrentiële prijs.

 

Zarafa ontwikkelde Z-Push, een implementatie van het ActiveSync protocol van Microsoft dat gebruikt wordt voor draadloze communicatie. Hiermee wordt het voor open source groupware producten een stuk makkelijk om draadloos te synchroniseren met mobiele toestellen, zoals iPhone, iPad, Android en Windows mobile gebaseerde toestellen, …


Meer weten? Neem contact met ons op.

 

 

In heel West-Vlaanderen geen wandeling zonder fks-software

Westtoer apb

Westtoer, autonoom provinciebedrijf voor Toerisme en Recreatie in West-Vlaanderen, ontwikkelt onder meer recreatieve producten voor wandelen, fietsen, paardrijden en autotoeren. Ieder product krijgt zijn eigen kaart of brochure. Op het terrein worden de recreatieve producten bewegwijzerd.

Een nieuw product wordt na realisatie opgenomen in het beheersysteem van Westtoer. Dit beheer wordt ondersteund door een web-based databank met de naam TRIS. TRIS staat voor Toeristisch - Recreatief Informatie Systeem. De databank bevat zowel geografische als alfanumerieke data. De geografische data bevat alle trajecten, knooppunten, palen en borden van de gerealiseerde recreatieve producten. De alfanumerieke data bevat alle contactgegevens van

- de vrijwilligers die onze recreatieve producten controleren

- de klachten met betrekking tot het recreatieve netwerk (onder meer gesignaleerd door de vrijwilligers)

Het geografische en het alfanumerieke gedeelte zijn aan elkaar gelinkt.

De TRIS databank is al volledig operationeel sinds begin 2010. De realisatie ervan zorgde voor een efficiënter beheer van het recreatieve aanbod in West-Vlaanderen. In de voorbije 2 jaar werden vragen naar bijkomende functionaliteiten geformuleerd.

Westtoer was dus op zoek naar een partij die de bestaande oplossing kon uitbreiden en verfijnen. fks had echter aangeboden de omgeving grondig aan te pakken en het geheel te enten op nieuwe en één en dezelfde technologie. De taak die fks hierin vervult is tweeledig: enerzijds betreft het herschrijven in Java en de uitbreiding van de functionaliteiten van het alfanumerieke gedeelte en anderzijds omvat het omzetten van het geografische luik (beheer routes en netwerken) naar OpenLayers en Java. Voor beide percelen zal fks ook het onderhoud uitvoeren voor een periode van 3 jaar.


Meer weten? Neem contact met ons op.

 

 

 

Uniek in België: Open Office trainingen

OpenOffice

fks is een gekende speler in de open source markt. De kennis die we hebben kunnen opbouwen door de jaren heen willen we niet enkel voor onszelf houden, maar delen met zo veel mogelijk geïnteresseerden. "Open" is immers geen leeg begrip hier bij fks ...
Daarom organiseren we regelmatig trainingen in diverse disciplines:
- OpenOffice of LibreOffice, het alternatief voor MSOffice met daarin vervat

- Writer: het alternatief voor MS Word
- Calc: het alternatief voor MS Excel
- Impress: het alternatief voor MS Powerpoint

- Linux (debian, ubuntu,...)
- Java (programmeren)
- OSGi (java framework)
Voor elk van deze trainingen organiseren we beginnerstrainingen en trainingen voor gevorderden. Ze worden meestal op maat van onze klanten uitgewerkt, maar buiten deze maattrainingen worden er sporadisch trainingsessies georganiseerd waarop iedereen kan inschrijven.
Ons team bestaat uit 2 vaste trainers voor OpenOffice en LibreOffice. Daarnaast worden, al naargelang de discipline, specifieke experten op elk vlak ingezet om onze cursisten wegwijs te maken in de wereld van open source...

 

Meer weten? Neem contact met ons op.

 

 

Uurregistratie en field rapporten met een mobiele app

Mobiles At Work

Binnen de meeste sociale economiebedrijven blijkt er grote nood aan het optimaliseren van het aansturen van en communicatie met mobiele werkploegen of mobiele medewerkers. De tijd die momenteel gespendeerd wordt aan het opvolgen van de ploegen, de rapporten die ter plaatse moeten worden geproduceerd en de gehele lijn van communicatie er rond is bij de meeste sociale bedrijven ver van optimaal te noemen. Het verlies aan kostbare tijd van het kaderpersoneel is dan ook een direct gevolg hiervan.

Daarnaast komen de uurprijzen van de prestaties meer en meer onder druk te staan doordat de subsidiërende overheden meer en meer besparen op de toelagen naar deze sociale dienstenbedrijven.

Door deze inefficiëntie en prijsdruk is er bijgevolg ook verhoudingsgewijze minder en minder tijd voor het omkaderingspersoneel om zich te concentreren op haar kerntaken: het begeleiden van de doelgroepmedewerkers naar een professionele en reguliere arbeidsomgeving.

De sociale dienstenbedrijven moeten zich daarom meer en meer organiseren als een regulier bedrijf en de daarbij horende automatisering.

Het probleem dat zich stelt is echter de relatief hoge kostprijs voor het automatiseren van bedrijfsprocessen van deze bedrijven. En al helemaal indien deze kostprijs moet gedragen worden door één bedrijf dat de vraag stelt.

fks formuleerde, na een uitgebreide marktbevraging, een oplossing om tegemoet te komen aan deze problematiek door het bouwen van een gezamelijk internet (cloud)platform dat de aansturing van mobiele medewerkers of ploegen optimaliseert.

 

Meer weten? Neem contact met ons op.