bouwt toegangsbeheersysteem voor de parlementaire assemblees

Sinds 2007 is er een overeenkomst tussen de zogenaamde “parlementaire assemblees” om de toegangscontrole tot de gebouwen en faciliteiten te beheren via één en dezelfde magnetische toegangskaart.

Het gaat om de toegang tot de gebouwen van volgende 6 instanties: senaat

 • de Senaat
 • de Kamer van volksvertegenwoordigers
 • het Vlaams Parlement
 • het Parlement van de Franse Gemeenschap
 • het Waals Parlement/li>
 • het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • De Senaat heeft nu aan de opdracht gegeven om het beheer van de toegang te stroomlijnen in één overkoepelend systeem dat een gemakkelijk en centraal beheer toelaat.

  Binnenkort komt er dus niemand meer binnen of buiten zonder te passeren via het intelligente beheersysteem achter de schermen, made by !

  Thuis inloggen op het intern netwerk van Provinciebestuur Limburg krijgt nieuwe dimensie

  De eindgebruikers van het Provinciebestuur Limburg kunnen reeds geruime tijd inloggen van op afstand via een beveiligingsysteem met USB sticks en wachtwoorden.

  Dit beveiligingsysteem is echter voorbijgestreefd, onder meer omdat de elektronische identitieitskaart (eID) ondertussen goed ingeburgerd is.

  Daarom zocht het Provinciebestuur een gebruiksvriendelijk systeem met volgende functionaliteiten:

 • via de eID beveiligde toegang voor op afstand werkende eindgebruikers
 • voor het beheer van de eID kaarten die toegang hebben een gebruiksvriendelijk beheersysteem waarmee men eID kaarten kan toevoegen aan of verwijderen uit het systeem
 • Daarnaast moet de beheerder ook statistieken per beveiligde verbinding kunnen raadplegen
 • openvpn-eid  heeft gekozen voor het open source pakket OpenVPN.

  Dankzij OpenVPN kan men werken op afstand over eender welke internetverbinding terwijl OpenVPN ervoor zorgt dat de data die over de lijn gaat geëncrypteerd is.

  Voor de beheersinterface werd gekozen voor een webapplicatie die ontwikkeld werd met GWT (Google Web Toolkit).

  Men kan via deze manier ook statistieken opvragen van het gebruik van OpenVPN, en dit per individuele connectie.

  verwelkomt twee nieuwe medewerkers

  Met genoegen heten wij welkom bij :

  teamwork

 • Nathalie Aendekerk: Nathalie start op 25 juli en staat in voor functionele analyses en projectleiding

 • Jan Beerden: Jan komt op 4 juli het team van ICT-infrastructuur versterken
 • Wij hebben het volste vertrouwen in een prettige samenwerking.
  Van harte gefeliciteerd !

  bouwt Online Visualisation Tool for Offshore Works

  IMDC (International Marine and Dredging Consultants) adviseert en ontwikkelt in grootschalige en complexe (water)bouwprojecten, waaronder 'Offshore Windmolen parken'. Om alle betrokken partijen toe te laten op een overzichtelijke manier de planning van deze projecten te visualiseren en te actualiseren zocht IMDC een performante web portal.

  De door gebouwde webportal vergemakkelijkt de planning en zorgt voor een enorme tijdswinst in de communicatie:

 • Alles is nu bereikbaar via een eenvoudige beveiligde browser en de plannen moeten nu niet meer geprint en opgestuurd worden.
 • Het systeem wordt gebruikt door verschillende personen binnen een project met verschillende gradaties van toegangsrechten.

 • imdc-hoofdscherm

  De software wordt momenteel gebruikt voor het beheer van windmolenparken.

  Binnen IMDC zijn er GIS-bestanden beschikbaar met informatie over o.a. locatie van windturbines, locatie van transformatoren en locatie van kabels. Deze GIS-bestanden worden in het systeem geïmporteerd.

  Via hun webbrowser kunnen de gebruikers via een kaartcomponent de geïmporteerde data raadplegen. De data wordt vectorieel op een kaart getekend.

  Vervolgens kunnen bepaalde gebruikers een planning van iedere component voorstellen, planningen accepteren en de actuele status van iedere component visualiseren.

  Iconen op de kaart geven de status van de planning of actuele toestand weer.

  imdc-personeelslocator

  Andere functies zijn:

 • Lokalisatie van personeel: men kan identificeren welk personeel er zich op een gegeven moment op een bepaalde locatie bevindt. Men kan vervolgens een overzicht opvragen van alle personen die zich bevinden op een locatie en deze markeren op de grafische kaart. Kwestie van niemand ongewild tussen de wieken van een windmolen te laten overnachten.
 • Meteo: mogelijkheid tot opvragen van meteo gegevens en meteovoorspellingen. Ook kan men grafieken genereren van bepaalde meteowaarden (temperatuur, golfhoogte, windsnelheid, ....) over een gevraagde periode.
 • AIS: mogelijkheid tot het opvragen van de locatie van schepen. Men kan de schepen tonen op de kaart en men krijgt een overzicht van wanneer welk schip in of uit een bepaald gebied is gevaren.
 • Dagrapporten: de volledige applicatie is generiek opgebouwd en is volledig door IMDC te configureren. Zo is het probleemloos mogelijk om de applicatie te configureren voor het beheer van bijvoorbeeld bruggen. De configuratie bestaat uit de inhoud van het GIS-bestand en het configureren van de infrastructuur types en de infrastructuur status (mogelijke planning statussen van de infrastructuren).


 • Wil je meer weten over één van deze items ?
  Neem dan contact met ons op het nummer 011/21.49.11 of mail naar info@fks.be.